l. Niedziela Wielkiego Postu, Sytuacja pokusy

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 5, Numer 2 (1997) s. 205-207
Andrzej Jerie

 

do góry