Profesor Julian Karol Janczak (1931–2001)

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 1, Numer 2 (2002) s. 283
Alija Szymczakowa

 

do góry