Profesor Alina Barszczewska-Krupa (1932–2001)

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 1, Numer 2 (2002) s. 287
Marzena Iwańska, Grzegorz Markiewicz

 

do góry