"Różnorodność posługiwania" wiernych świeckich w posłannictwie kościoła partykularnego w myśl Instrukcji Stolicy Apostolskiej z 15 VIII 1997 r.

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 7, Numer 1 (1999) s. 175-187
Wiesław Wenz

 

do góry