Rozwój i postęp w obliczu sprawiedliwości społecznej opartej na chrześcijańskiej antropologii Analiza encykliki Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis"

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 1 (2000) s. 85-108
Waldemar Irek

 

do góry