Przemiany społeczeństwa Warszawy w 2 poł. XVII i w początkach XVIII w.

Kronika Warszawy, Tom 28, Numer 1/2 (107-108) (1999) s. 71-88
Andrzej Karpiński

 

do góry