Sympozjum metafizyczne: Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 195-196
Ignacy Dec

 

do góry