4. Niedziela zwykła, Największa jest miłość

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 227-229
Ignacy Dec

 

do góry