5. Niedziela zwykła, Bóg mnie wybrał, abym żył dla Niego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 230-232
Andrzej Siemieniewski

 

do góry