3. Niedziela Wielkiego Postu, Prawdziwe nawrócenie oznacza także mieć nadzieję

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 243-246
Ryszard Kempiak

 

do góry