Niedziela Palmowa, Hosanna synowi Dawida

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 251-254
Ryszard Kempiak

 

do góry