Wniebowstąpienie Pańskie, Nasza Ojczyzna jest w Niebie

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 270-271
Tadeusz Reroń

 

do góry