7. Niedziela Wielkanocna, Przychodzący w Duchu Świętym Bóg

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 272-273
Janusz Czarny

 

do góry