Niedziela Trójcy Świętej, Trójca Święta i jedność Kościoła

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 277-278
Bogdan Ferdek

 

do góry