Boże Ciało, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, „To jest ciało i krew moja”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 278-280
Ryszard Groń

 

do góry