12. Niedziela zwykła, Czy chcemy kroczyć za Jezusem?

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 2 (2000) s. 282-283
Ryszard Groń

 

do góry