Działacze społeczni, organizacja, szkolenie i efekty sportowe w piłce nożnej w województwie olsztyńskim (1957–1989)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 2 (2014) s. 115-128
Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż

 

do góry