The Effect of Manipulative, Movement and Preparatory Sports Games on Correction of Behavior Disorders in Integrated Elementary School Pupils with ADHD

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 2 (2014) s. 145-156
Erika Chovanová

 

do góry