Functional Fitness, Quality of Life and Living in the Moment, Senior Population Study

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 2 (2014) s. 157-166
Ivan Uher, Anna Pilis, Eva Litavcová

 

do góry