IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 2 (2014) s. 237-241
Eligiusz Małolepszy

 

do góry