Pluralizm religijny szansą czy zagrożeniem dla Kościoła

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 9, Numer 1 (2001) s. 113-127
Janusz Mariański

 

do góry