Antropologiczna treść chrześcijańskiego miłosierdzia w świetle encykliki „Dives in misericordia" Jana Pawła II

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 1 (2002) s. 75-88
Jarosław Kupczak

 

do góry