"Bóg postmodernistów : wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce modern", Józef Życiński, Lublin 2001 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 1 (2002) s. 191-195
Jan Wadowski , Józef Życiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry