17. niedziela zwykła, Być szczęśliwym po chrześcijańsku

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 1 (2002) s. 234-235
Andrzej Siemieniewski

 

do góry