19. niedziela zwykła, W drodze do Boga trzeba się natrudzić

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 1 (2002) s. 236-237
Ryszard Groń

 

do góry