29. niedziela zwykła, „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 1 (2002) s. 253-254
Adam Łuźniak

 

do góry