„Grati estote...”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 2 (2002) s. 111-113
Henryk Gulbinowicz

 

do góry