Niedziela Chrztu Pańskiego, Przyoblekliśmy się w Chrystusa - stać się na wzór Chrystusa

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 2 (2002) s. 163-164
Paweł Cembrowicz

 

do góry