Niedziela Palmowa, Szybko milknące „hosanna”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 2 (2002) s. 187-188
Tadeusz Reroń

 

do góry