Wielki Piątek, Tajemnica Krzyża Świętego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 2 (2002) s. 189-191
Andrzej Małachowski

 

do góry