Wszystkich Świętych, „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 11, Numer 1 (2003) s. 289-290
Adam Łuźniak

 

do góry