Duchowni na bizantyńskim dworze

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 1, Numer 1 (2002) s. 188-192
Sławomir Bralewski
Tytuł recenzowanego dzieła:
M. B. Leszka, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich, Łódź 2000

 

do góry