6. niedziela wielkanocna, „Kto mnie miłuje będzie zachowywał moje przykazania, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 11, Numer 2 (2003) s. 290-291
Adam Łuźniak

 

do góry