Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, „Obłok zabrał im Go sprzed oczu”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 11, Numer 2 (2003) s. 291-292
Adam Łuźniak

 

do góry