Niedziela Zesłania Ducha Świętego, „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 11, Numer 2 (2003) s. 292-294
Adam Łuźniak

 

do góry