Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648 : kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 1, Numer 2 (2002) s. 231-250
Zbigniew Anusik , Henryk Litwin (aut. dzieła rec.)
Tytuł recenzowanego dzieła:
Henryk Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000

 

do góry