3. niedziela zwykła, „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie ”...

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 12, Numer 2 (2004) s. 220-221
Adam Łuźniak

 

do góry