Wielki Czwartek, Od wdzięczności za Eucharystię i kapłaństwo do wzajemnej służby

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 12, Numer 2 (2004) s. 233-235
Ignacy Dec

 

do góry