12. niedziela zwykła, Odwagi! Nie lękaj się!

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 12, Numer 2 (2004) s. 260-261
Julian Rafałko

 

do góry