23. niedziela zwykła, „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 13, Numer 1 (2005) s. 254-255
Andrzej Siemieniewski

 

do góry