"Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza", pod red. Bronisława Geremka, Wrocław 1978 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 43 (1981) s. 208-211
Jerzy Kłoczowski , Bronisław Geremek (aut. dzieła rec.)

 

do góry