"Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym : mię­dzy prawem a sumieniem, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Lublin, 9-10 V 2005)", Lublin 2005 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 1 (2006) s. 297-299
Wiesław Wenz

 

do góry