"Ku cywilizacji miłości : pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku", red. W. Wenz, Wrocław 2006 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 291-293
Piotr Liszka , W. Wenz (aut. dzieła rec.)

 

do góry