Objawienie Pańskie, Jezus przychodzi do każdego człowieka

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 324-325
J. Adamarczuk

 

do góry