7. niedziela zwykła, Abyśmy nie wydawali powierzchownych sądów

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 335-337
Edward Janiak

 

do góry