Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, W służbie Bożej naśladować Maryję

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 349-351
Józef Pater

 

do góry