Niedziela Trójcy Świętej, Misterium Trójcy Świętej

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 376-377
Roman E. Rogowski

 

do góry