Uroczystość narodzenie św. Jana Chrzciciela, Mniej więcej

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 14, Numer 2 (2006) s. 383-386
Wiesław Wenz

 

do góry