"Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" - Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kielce 7-8 kwietnia 2014 r.

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 2 (2014) s. 171-178
Bogumiła Warząchowska

 

do góry