Zapewnienie poszanowania i ochrony prawnej tajemnicy sakramentalnej w polskim systemie prawa

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 16, Numer 1 (2008) s. 161-184
Wiesław Wenz, Michał Janusiewicz

 

do góry